مقاله 2

بررسی و مقایسه روش ‌های تکثیر رویشی (قلمه، خوابانیدن) پایه های مالینگ و مالینگ مرتون (M26, MM106)

به منظور جایگزینی باغات سیب روی پایه ‌های رویشی و لزوم احداث باغ ‌های یکنواخت جهت بدست آوردن محصولی با راندمان بالا در واحد سطح و کاهش هزینه ‌های داشت و برداشت استفاده از پایه ‌های رویشی بسیار ضروری می‌باشد.

لذا بررسی تکثیر پایه ‌های رویشی در منطقه کلاردشت و دماوند به مدت دو سال صورت گرفت. نهال ‌های مادری یک ساله در پاییز به روش خوابانیدن شیاری کاشته شده و پس از گذشت یکسال نهال ‌های ریشه دار شده را جدا و به بستر مناسب انتقال یافتند و فاکتورهای مختلفی نظیر طول شاخه مادری، قطر شاخه مادری، تعداد شاخه تولیدی، طول شاخه تولیدی، تعداد ریشه ، طول ریشه، وزن خشک ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل مشخص نمود که پایه M26 نسبت به پایه MM106 درصد شاخه تولیدی کمتر ولی درصد ریشه زایی بالاتری دارد و از نظر سایر صفات پایه MM106 برتر می‌باشد. همچنین در روش تکثیر از طریق قلمه که با استفاده از تیمارهای هورمونی IBA و NAA‌و زمان ‌های مختلف (قلمه سبز، قلمه نیمه خشبی، قلمه خشبی) صورت گرفت مشخص شد که توانایی ریشه زایی قلمه ‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. در این پژوهش مشخص گردید که قلمه ‌های نیمه خشبی پایه MM106 دارای درصد ریشه زایی بالاتری در مقایسه با پایه M26 بودند.

 

 

بررسی مناسبترین تراکم کاشت سیب تجارتی گلدن اسموتی روی پایه رویشی M9

به منظور تعیین مناسبترین فاصله کاشت متراکم برای سیب رقم گلدن اسموتی پیوند شده بر روی پایه M9 آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک ‌های کامل تصادفی برای اولین بار در ایران به مورد اجرا گذارده شد. این طرح 4 تیمار داشت که عبارتند از:

  • کاشت متراکم یک ردیفه، فاصله بین درختان 2 متر و بین ردیفها (2‍×3) با تراکم 1666 اصله در هکتار.
  • کاشت متراکم یک ردیفه (25/1×3)، فاصله درختان روی ردیف 25/1 متر و بین ردیف 3 متر با تراکم 2667 درخت در هکتار.
  • کاشت متراکم دو ردیفه 75/1 × (9/0+9/0+3)، فاصله بین سه ردیف 90 سانتی متر و فاصله درختان روی ردیف 75/1 متر و فاصله بین هر سه ردیف 3 متر، با تراکم 3571 درخت در هکتار.

نتایج حاصل از سه سال تحقیق نشان می‌دهد که در سال 1371 درختان مورد آزمایش فقط رشد رویشی داشتند و بیشتر فعالیت آنها در جهت تولید شاخه جوانه ‌های میوه دهنده برای سال بعد بوده است. در صورتی که در سال دوم علاوه بر رشد رویشی، سبب رقم گلدان اسموتی روی پایه M9 باردهی خود را شروع نمود و بر حسب تراکم درخت در واحد سطح از 5/2 تا 5/6 تن محصول در هکتار تولید کرد. در سال سوم عملکردی معادل 10 تن در هکتار در تراکم 1666 درخت و نزدیک به 18 تن با تراکم 3571 درخت به دست آمد. این در حالی است که عملکرد بالای 10 تن در هکتار در درختان سیب روی پایه ‌های بذری از سال دهم به بعد امکان پذیر است.

در کلیه تکرارها وزن متوسط میوه بالاتر از استاندارد بود و وزن متوسط هر میوه از 148 گرم تا 157 گرم متغیر بود.

در این تحقیق رشد رویشی شاخه ‌های یک ساله و قطر تنه درخت و طول، عرض، قطر و حجم میوه و همچنین میزان درصد قند، اسیدیته ، ویتامین ث و ماده خشک و میزان استحکام بافت میوه مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار

تماس با ما

در صورتی که سئوال و یا راهنمایی نیاز دارید با ما تماس بگیرید

آدرس کانال تلگرام: @shekofehealborz
صفحه اینستاگرام: shekofehe.alborz

همراه: 09121610208

 

ساعات کاری

 کلیه روز های کاری ۸ تا ۵ حتی ایام تعطیل